Entries from 2019-09-28 to 1 day

Cách làm co búi trĩ ngoại nhanh nhất

Nguyên nhân phổ biến nhất của bệnh trĩ ngoại là căng thẳng lặp đi lặp lại trong khi đi tiêu. Bệnh trĩ phát triển khi các tĩnh mạch trực tràng hoặc hậu môn bị giãn hoặc mở rộng và có thể là nội tạng của Hồi hoặc bên ngoài. Một bệnh trĩ ngoạ…