Entries from 2019-09-30 to 1 day

Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT thế nào ?

Cắt trĩ bằng phương pháp HCPT loại bỏ các mạch máu sưng bên trong hoặc xung quanh hậu môn và trực tràng. Các bác sĩ gọi các mạch sưng này là bệnh trĩ. Có nhiều lựa chọn phẫu thuật khác nhau để điều trị bệnh trĩ gây khó chịu cho một người. …