Entries from 2019-10-01 to 1 day

Có nên cắt trĩ không ?

Chúng tôi sẽ tổng hợp những cách chữa bệnh trĩ ngay tại nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý là các phương pháp này thường chỉ phát huy tác dụng tốt nhất với những người đang bị trĩ nhẹ. Với các trường hợp bị trĩ nặng hơn thì áp dụng các phương pháp …