Entries from 2019-10-24 to 1 day

Vá màng trinh có bị phát hiện không ? Phát hiện bằng cách nào ?

Trong tư tưởng của người Á Đông thì màng trinh được coi là yếu tố đánh giá trinh tiết. Đây là thước đo đánh giá đức hạnh của một người con gái. Mong muốn lấy được người vợ còn trinh trắng luôn nằm sâu trong tâm khảm của người những người đ…