Entries from 2019-11-24 to 1 day

Sự thật về phá thai mà bạn chưa từng biết

Phá thai là một thủ tục rất an toàn. Dưới đây là sự thật về các lựa chọn của bạn, các loại phá thai khác nhau và những gì mong đợi. Các loại phá thai khác nhau là gì? Phá thai bằng thuốc , còn được gọi là thuốc phá thai,, là khi bạn dùng t…

Tìm hiểu về màng trinh

Điều đầu tiên mà bạn nghĩ đến khi bạn nghe thấy từ 'màng trinh' là gì?Có lẽ nó phá vỡ lần đầu tiên bạn quan hệ tình dục, phải không? Dù sao đó cũng là tin đồn - rằng lần đầu tiên một người phụ nữ quan hệ tình dục xuyên thấu, màng trinh của…