Entries from 2020-06-16 to 1 day

Ngứa hậu môn dữ dội là bị làm sao?

Ngứa hậu môn là một tình trạng phổ biến. Ngứa, nằm trong hoặc xung quanh hậu môn của bạn, thường rất dữ dội và có thể đi kèm với một sự thôi thúc mạnh mẽ để gãi. Bạn có thể thấy ngứa hậu môn là xấu hổ và khó chịu. Ngứa hậu môn có nhiều ngu…