Entries from 2019-09-19 to 1 day

Bệnh trĩ giai đoạn cuối có nguy hiểm không ?

Khi một tĩnh mạch ở hậu môn hoặc trực tràng dưới của bạn sưng lên, nó được gọi là bệnh trĩ. Một búi trĩ lồi ra từ hậu môn được gọi là trĩ sa hay còn gọi là bệnh trĩ giai đoạn cuối, và nó có thể khá đau đớn. Có hai loại bệnh trĩ, và sự khác…