Entries from 2019-09-20 to 1 day

Cắt polyp hậu môn bao lâu thì khỏi ?

Polyp hậu môn thường là các khối u không gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng người bệnh. Tuy nhiên, khi ủ bệnh quá lâu, các khối polyp có thể phát triển thành ác tính gây bệnh ung thư. Các bác sĩ ước tính rằng khi bệnh ở giai đoạn đầu, v…