Entries from 2019-09-23 to 1 day

Kỹ thuật chích rách áp xe

Tụ mủ hoặc vật liệu nhiễm bệnh trong ổ bụng thường do nhiễm khuẩn cục bộ bên trong khoang phúc mạc. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ cơ quan nào trong ổ bụng hoặc ở giữa các quai ruột. Thường có biểu hiện đau bụng, sốt và tăng bạ…