Entries from 2020-02-17 to 1 day

LÒI DOM LÀ BỆNH GÌ?

Lòi dom là tên gọi dân gian của bệnh trĩ. Lòi dom nhẹ có nghĩa là lúc búi trĩ mới sa ra ngoài hậu môn (trĩ độ 2), chưa gây nhiều biến chứng cho người bệnh. Vậy, lòi dom nhẹ có nguy hiểm không? Chúng ta cùng theo dõi những thông tin ngay tr…